انجام کلیه ازمایشات شنوایی کودکان و بزرگسالان ptA-IA SRT -SDS-ABR-ASSR-OAE
ارزیابی و تجوویز سمعک Digital-Smart-Wireless-HEARING AID
ازمایشات تخصصی جهت تشخیص سرگیجه :VNG-VEMP-VHIT
ارزیابی و درمان وزوزگوش:Tinnitusgram-Tinnitus masker ادامه

جدیدترین اطلاعات "شنوایی سنجی اهواز" را دریافت کنید:

 
شنوایی سنجی اهواز
[اهواز]
  • نوع فعالیت: خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : ازمایشات شنوایی کودکان و بزرگسالان، ازمایشات تشخیص سرگیجه وو توانبخشی سرگیجه، ارزیابی و فروش سمعک، ارزیابی وزوزگوش و درمان ووزوز، سر گیجه، درمان سرگیجه، تست سرگیجه و تعادل
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0061-32211359، 0061-33364794